גילוח במוצאי ט אב

שאלה

האם מותר השנה במוצאי תשעה באב-יום חמישי בלילה -כבר להתגלח? מכיון שהיום הולך אחרי הלילה וזה כבר נחשב ליום שישי. הזקן מפריע לי מאוד.
שאלה שנייה בנושא מזוזה-בנו אצלנו בית כנסת חדש וגם שרותים חדשים הכוללים בתוכם 2 תאים ו-2 ברזים לנטילת ידיים לאחר השמוש.ושמו מזוזה בכניסה לשרותים. האם זה מותר?

תשובה

1. מותר רק לצורך שבת דהיינו ביום ששי ולא מהלילה.
2. אין צריך לשים בכניסה לשרותים מזוזה.

הרב יעקב אריאל |