בת מצוה בתשעת הימים

שאלה

יום בת מצוה שחל בתשעת הימים (ג' מנחם אב)

א. האם סעודת בת מצוה נחשבת "סעודת מצוה", נ"מ להתיר
למשתתפים בסעודה לאכול בשר ולשתות יין כדברי הרמ"א בסי'
תקנ"א סע' י ?
ב. האם מותר לנערה "בת המצווה" ללבוש בגד חדש ולברך ברכת
שהחינו כפי שכתב בן איש חי פרשת ראה סע' יז "וגם הבת היום
שתכנס בחיוב מצות תהיה שמחה אותו היום ותלבש בגד שבת
ואם יש לאל ידה תלבש בגד חדש ותברך שהחיינו ותכווין גם על
כניסתה בעול מצוות.." ואף שפסק השו"ע בסי' תקנ"א סע' יז
"שטוב להיזהר מלומר שהחינו בין המצרים" מ"מ הברכה היא ג"כ
על "כניסתה בעול מצות", ודומה דיון זה להמשך ההלכה שם "אבל
על פדיון הבן אומר ולא יחמיץ המצוה" וכדברי הרמ"א שם "וכן
בפרי שלא ימצא אחר תשעה באב מותר לברך ולאוכלו בין
המצרים". או רק תלבש בגד שבת כפי שהוזכר בסי'
תקנ"א סע' א ברמ"א בדין בעל ברית ואבי הבן שלובשין בגדי שבת.
או שמא כלל לא תלבש בגדי שבת מחמת מנהגי אבלות של תשעת
הימים?
ג. האם מותרים ההורים ובני המשפחה (אחים ואחיות סבים וסבתות)
ללבוש בגדי שבת בסעודה זו ? (בספר בלכות והליכות בר מצוה
פ"ג סע' ב עמ' עג כתב "חתן במצוות והוריו לובשים בגדי שבת
ביום הבר מצוה כי הוא יום טוב שלהם" ומקור לכך כתב שו"ת
ריב"ד יו"ד סי כב, וראה ספר המנהגים של וורמייזא סי מב)
ד. האם מותר לשמוע כלי זמר (אורגן, טיפ) בסעודה זו ?
ה. האם בכלל ראוי לדחות סעודה זו לאחר תשעה באב, ואם אכן
כן, במה תציין הנערה את היום עצמו שבו נכנסת להיות "בת מצווה"
כשחל בתשעת הימים?

תשובה

גם בר מצוה לבן בתשעת הימים היא בעייתית ויש בה הגבלות רבות
לכן ראוי לדחות זאת לאחר תשעת הימים.

הרב יעקב אריאל |