בשר בתשעת הימים

שאלה

בשר שנשאר מארוחות השבת ואם לא ייאכל - יתקלקל ויזרק - מה
הדין בתשעת הימים?

 

 

תשובה

יקפיא ויאכל בשבת הבאה.
אםיש חשש שיתקלקל היו פוסקים שהתירו (שערי תשובה תקנא)

הרב יעקב אריאל |