בר מצווה בימי בין המצרים

שאלה

שלום לכב' הרב שליט"א
אנחנו מתעתדים בעזרת ה לציין את בר המצווה של בננו גם בשבת בעליה לתורה וגם באירוע בישוב בליל כניסתו למצוות (אור לכ"ה תמוז) בסעודת מצווה, בה יסיים בננו מסכת ויאמרו כמובן דברי תורה נוספים. האם ניתן להשמיע מוזיקה מדיסקים (שירי קודש כמובן) ולרקוד?
תודה רבה וכל טוב

תשובה

בסעודת מצוה מותר להשמיע שירים שקטים אך לא לרקוד.
עם זאת יש שנהגו גם לרקוד ריקוד מצוה

הרב יעקב אריאל |