בריכה וקומזיץ בשלושת השבועות

שאלה

כבוד הרב שלום!
א. האם מותר ללכת לבריכה בשלושת השבועות?
ב. האם מותר ללכת לבריכה בתשעת הימים?
ג. האם מותר לנגן בקומזיץ בשלושת השבועות?

 

תשובה

א. כן לחיזוק הגוף.
ב. רק לצורך טיפול רפואי.
ג. יש מתירים רק מנגינות שקטות ויש אוסרים כל כלי נגינה

 

 

הרב יעקב אריאל |