בנייה בשלושת השבועות

שאלה

האם מותר לבנות בית (תוספת בנין) בשלושת השבועות בן המיצרים?

תשובה

  • ב"ה
  • שלום וברכה,
  • א. מעיקר הדין מותר לכתחילה להתחיל בנייה בימים שבין י"ז תמוז עד ר"ח מנחם-אב, ובכלל זה גם להתחיל תוספת בנייה כמו במקרה שלכם.
  • ב. אם לא תסיימו את התוספת בנייה עד ר"ח מנחם-אב, המשך הבנייה תלוי יהיה במטרת הבנייה, אם זה לצורך מגורים עקב צפיפות מותר להמשיך, אבל אם זה להרווחה בעלמא או לבנות יחידת דיור להשכרה או לאירוח וכדו' צריך להפסיק את הבנייה אלא אם כן מדובר בהפסד כספי משמעותיי, ואבאר את הדברים:
  • הגמ' (תענית כו ע"ב) אסרה רק בנייה של שמחה בתשעת הימים. אך מרן השו"ע בחיבורו ב"י (או"ח סי' תקנא) כתב בשם הר"ן שלא רק בניין של שמחה נאסר לבנותו בימים אלו, אלא אף בניין לצורך הרווחה בעלמא אסור.וכך פסקו גם המג"א (או"ח סי' תקנא ס"ק ז), וכן פסק המשנ"ב (שם ס"ק יב) בדעת השו"ע (סי' תקנא סעי' ב).
  • לכן, במקרה שלכם כשיגיע ר"ח מנחם-אב הדיון יהיה לא בהתחלת בנייה, אלא בהמשך הבנייה שהתחלתם. כאן הדבר יהיה תלוי במטרה לשמה אתם מייעדים את הבנייה; אם הייעוד הוא לצורך מגורים שלכם מותר יהיה להמשיך אותה גם בתשעת הימים. אך אם זה לצורך השכרה וכדו' אסור להמשיך כיוון שהפוסקים כתבו שגם בנייה להרווחה אסורה כפי שצויין לעיל, אלא אם כן מדובר בהפסד כספי שיש לדון על כך בנפרד.
  • בברכת התורה והארץ
  • אהוד אחיטוב

הרב אהוד אחיטוב | י"ח תמוז תשע"ו 10:39