תפילת שחרית לנשים

שאלה

שלום כבוד הרב...רציתי לשאול בתפילת שחרית איזה תפילות האישה צריכה לקרוא ? כגון : פרשת העקדה , 'לעולם יהא אדם ירא שמים' , קורבנות, פסוקי דזמרה, כל אלה אישה צריכה לקרוא ?! פשוט לרגע הלכתי לאיבוד עם תפילת שחרית לאישה.

תשובה

ב"ה

שלום וברכה וכל טוב

כידוע, מנהג בנות ישראל בעבר כולל נשות יוצאי עדות המזרח והמערב, שכאשר היה להם זמן להתפלל תפילת שחרית, הן היו מברכות את כל ברכות השחר ומברכות "שעשני כרצונו" ואומרות את כל נוסח התפילה שאתה אומר כולל כל ברכות קריאת שמע.

אמנם ידועה דעת הגר"ע יוסף זצ"ל שאינן יכולות לברך חלק מהברכות כי הן ברכות הקשורות לזמן, אך כיוון מכמה טעמים ובעקבותיו חלק מהנשים לא מברכות חלק מהברכות, אךנשות ישראל נהגו בעבר להתפלל את כל תפילת שחרית

הרב אהוד אחיטוב | כ"ט אדר תשע"ז 12:02