שאלות

שאלה

שלום! 1. האם אפשרי להדליק נרות שבת בשולחן שסמוך לשולחן הסעודה? או שצריך בשולחן בו אוכלים?

2.לגבי קידוש היום- האם גם אותו מחוייבים לעשות בשולחן הסעודה או אפשר בשולחן סמוך? והאם חובה לאכול מיד לאכול הקידוש סעודה? אצלנו בבית עושים קידוש מיד לאחר התפילה אוכלים רק בשעה מאוחרת יותר.

3. סעודת יום השבת: האם ניתן לערוך אותה לאחר חצות שבת? ואם לא, אפשר ליטול ידיים ממש סמוך לחצות (בדומה לסד"ש)? ולשאלה אחרונה בעניין אחר.. מה ההבדל בין שולחן ערוך לפניני הלכה? אשמח למקורות, אם אפשרי(: תודה רבה!!

תשובה

1. אין צורך על השולחן עליו אוכלים אלא במקום האכילה, שולחן מדף וכד'.

2. אפשר לקדש בשולחן סמוך למקום הסעודה.

מלכתחילה קידוש במקום סעודה, ואם מקדש ואינו אוכל סעודה, לפחות יאכל עמו פת הבאה בכיסנין כדי שיחשב קידוש במקום סעודה. 

3. סעודת יום השבת צריכה להות קודם חצות היום (ערוה"ש סי' רפח ס"ב). ועדיף זמן מה לפני חצות כדי שיאכל עיקר סעודתו לפני חצות היום.

שולחן ערוך התקבל על ידי כל בית ישראל כמורה הוראה עיקרי, פניני הלכה הוא ספר של פוסק לאחר השו"ע ומתבסס עליו, והרי הוא כילקוט יוסף וכד'.


הרב יעקב אפשטיין | י"ב ניסן תש"פ 7:15