תכנון גינה בשיטת פנג שואי

שאלה

ברצוני לתכנן גינה לביתי. האם תכנון גינה בשיטת פנג שואי כשרה?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

תורות אלו אינן מיוסדות על אדני התורה אבל אם הם עושות לאדם טוב אין אסור להשתמש בהם כל זמן שאין בהם תערובת של ע"ז. כנראה שבפנג שואי אין ע"ז ואין אסור דרכי אמורי כיוון שזה לרפואה (אם יש בה ממש). על כן אין צורך להשתמש בהם, יש לנו מספיק הדרכות שחז"ל למדו אותנו, אולם אם אדם מרגיש מאד צורך לתכנן את הגינה בשיטות אלו אין לאסור, ובלבד שלא יהיה בגינה כלאים וכדו'.

כתיבה וחתימה טובה
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |