המצוות הקשורות בגידול צאן

שאלה

יש לי חבר העוסק בגידול כבשים ועיזים. בקשתי לקנות ממנו כמה כבשים, על תנאי שהוא ישמרם אצלו תחת פיקוחו וכו’, אך נתעוררה אצלי השאלה "מה עם בכור בהמה" ... "ומה עם ראשית הגז" ומי יודע עוד למה יש לדאוג? והיות והוא איש "עמך" ואין לסמוך עליו בשמירת פרטי היהדות, אך בכל זאת ענה לי כשפניתי אליו בנושא הבכורה כי רב אחד הדריך אותו וכן הוא עושה שמביא גוי להרים לו הצאן בטרם יולידו. אך באמת היות ומעולם לא התעסקתי בהלכות אלו אשמח לקבל הדרכה ממקור מוסמך. אכן יואיל כבודו לבאר לי איך מסתדרים בזמן הזה בענייני הבכורות. וכן גיליתי שאין לו מושג אודות ראשית הגז... נא לתת הדרכה מלאה בנושא הזה, וכן לכל הנושאים הקשורים לגידול צאן ... לבל חס וחלילה אכשל באיסור מה...

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'


יש מספר נידונים הלכתיים בגידול צאן חלקן מה שמנית א. בכור ב. ראשית הגז ג. מרעה (תרו"מ) והאכלה בשבת. ד. לפעמים יש בעיות בחליבה ובייחוד בשבת. ה. פסח האכלת הצאן ונקוי המקום. ו. לאחר שחיטה חיוב זרוע לחיים וקיבה.
מכיוון שהנושאים רבים א"א לפרוט אותם בתשובה באי מייל.
כדאי ללמוד את ההלכות בשו"ע יו"ד סי' שו-שכג, שלג, ועוד ואם ישארו שאלות אפשר לפנות לקבל הדרכה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |