האם לצאת לחו"ל לתת הרצאה בכנס מדעי?

שאלה

יש באפשרותי לצאת לתת הרצאה בחו"ל בכנס מדעי. בכנס זה ההרצאות יוצאות לאור כמאמרים בכתב עת, והדבר מסייע לי מבחינה מקצועית. אמנם ניתן לשלוח מאמרים לכתבי עת מבלי לצאת מהארץ, ולוותר על השתתפות בכנסים בחו"ל. מה דעת הרב בעניין?

תשובה

מותר לצאת על מנת לחזור במהרה לארץ ישראל לצרכי פרנסה וכד'.

הרב יעקב אריאל |