מצוות יישוב ארץ ישראל באשקלון

שאלה

תודה כבוד הרב על התשובות..אז אם אשקלון בקדושת ארץ ישראל למה בכל זאת יש חילוקי דעות בקשר למצוות התלויות בארץ? והאם מבחינה הלכתית מצווה לישב עיר כזו?
ושוב תודה

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

קדושת ארץ ישראל יש בה צד של מצוות התלויות בארץ, זה תלוי בכבוש ונחלה, ויש בו צד של קדושה אלוקית וההבטחה לאבות (האריך בכך בכפתור ופרח פ"י). על כן קדושת הארץ היא לפי האבות, גם לפי קדושת עולי מצרים (יהושע) אשקלון בתוך הגבול, על כן יש בה מצוות יישוב הארץ. אמנם דעת המהרי"ט היא לא כך, אבל העיקר כדעת הכפתור ופרח. על כן אפשר לשבת באשקלון, ואם תרבה שם תורה ודעת יהיה שכרך כפול מן השמים, שתוסיף ללמד את בני ישראל קדושת ארץ ישראל.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |