השכרת דירה לגויים - החששות ההלכתיים קטנים ביותר?

שאלה

כבוד הרב כתב:
"לגבי "לא תחנם" של היתר מכירה, כבר נכתב שאולי זה שכירות, ויש מקנים רק את החלק העליון של הקרקע, ומכירה על מנת להחזיר, כך שהחששות ההלכתיים הם קטנים ביותר. אולי יש חששות אידאולוגיים"..
הוא הדין לגבי השכרת דירה לנוכרים!, זאת שכירות, זאת אפילו לא הקנייה של החלק העליון של הקרקע, אלא רק את הבנוי מעליה, ומכיוון שזאת השכרה - היא על מנת להחזיר משמע: החששות ההלכתיים קטנים ביותר. יש רק חששות אידיאולוגיים.
בכבוד רב
פרופ’ חנה כשר
המחלקה לפילוסופיה יהודית,
אוניברסיטת בר-אילן

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

הלכה מפורשת היא בשו"ע (יו"ד סי' קנא סעי' ח) שמותר להשכיר בתים בארץ ישראל לגויים, אבל באותה הלכה נאמר שאין משכירים לג' עובדי כוכבים מחשש השתלטות. כל הדיון הוא במקום שיש תופעה של השכרת בתים לזרים, שיש בכך חשש לעשיית שכונה של גויים וכדו', ובכך צדקו הרבנים שאמרו שאין להשכיר בתים. בייחוד הדברים מתיישבים עם מה שנאמר במכתב הקודם שלעניין היתר מכירה התירו כדי לקיים את הקרקעות בסוף השביעית בידי ישראל ושלא יהיה איסור לא תחנם, ואילו כאן כשמשכירים לגויים בד"כ זה לא חוזר לידי ישראל. ועל כן במקרים שיש חשש לשכונת גויים או שלא תחזור הדירה לישראל, יש איסור להשכיר.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |