רצועת עזה בהלכה

שאלה

האם רצועת עזה בכלל וגוש קטיף בפרט נכללים בארץ ישראל והאם היתה שם התיישבות יהודית מתי שהוא?

תשובה

שלום רב, 

לגבי הכללת רצועת עזה בארץ ישראל - בוודאי היא נחשבת חלק מארץ ישראל ואף בהקשר למצוות התלויות בארץ דינה כדין גבולות עולי מצרים, ראה בתשובות הרב יעקב אריאל שו"ת באהלה של תורה ח"ג סי' א-ב.

לגבי רצף ההתיישבות בעזה לאורך הדורות הקדשנו ספר שלם לנושא ראה ס' התורה והארץ ח"ז, ובפרט במאמר חגי הוברמן ההיסטוריה היהודית של עזה, עמ' 334-375; ובמאמרנו 'שאלות ותשובות מעזה בתקופה שלאחר גירוש ספרד', עמ' 229-250.

וראה עוד במצ"ב תשובה של הרב יעקב אריאל שליט"א.

בברכת שנה טובה, 

יואל פרידמן

הרב יואל פרידמן | י' אלול תשע"ח 9:53