אשקלון ועולי מצרים

שאלה

בס"ד לפי שיטת הרמב"ם שגם גבול עולי מצרים הוא מסתיים באשקלון . מה הדין בכל שטח שאחרי אשקלון איזה דין מעשר יש להם. וכן בכל שטח שבפרשת מסעי הוא נכלל בגבולות הארץ. ולמעשה עולי מצרים לא כבשו את השטחים ההם. איזה דין יש להם.

תשובה

בס"ד


דבר זה נתון בויכוחי מפרשים בדעת הרמב"ם, יש אמנם שלמדו כדבריך שלדעת הרמב"ם כל מה שמערבה לקו אשקלון הוא חו"ל גמור, אבל מכיוון שהרמב"ם הזכיר גם את נחל מצרים בצורה מפורשת, על כן יש שסוברים שהרמב"ם לא חולק על הראשונים האחרים וגם הוא מסכים שארץ ישראל מגיע עד נחל מצרים (לפי ההסברים השונים). את דברי הרמב"ם כבר הסבירו בדרכים רבות. על כן לפי הסבר זה גבולות מסעי הם עולי מצרים. 

מכיוון שלדעת הרמב"ם הגבול לא ברור, ולדעת הראשונים האחרים עד נחל מצרים, על כן להלכה אנו מחמירים עד נחל מצרים כעולי מצרים. 


בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ג סיון תשע"ט 18:01