תרומות ומעשרות

שאלה

יש לי רימון אחד על העץ שלי. אני רוצה להשתמש בו ביום השני של ראש השנה. איך אני יכול להפריש תרו"מ לפני החג בלי לחתוך את הפרי. האם ניתן להפריש תרו"מ לפני החג אבל לחתוך את הפרי רק בחג עצמו
בברכת כתיבה וחתימה טובה

תשובה

בס"ד

א. בעיקרון זה אפשרי אך צריך להתנות ולומר נוסח הפרשה מיוחד בערב שבת, ובשבת עצמה כשמפריש בפועל אומר את הנוסח הרגיל. לגבי הנוסח המיוחד בערב שבת, ראה בספר שמירת שבת כהלכתהח"א עמ' קט.
אם אין לך את הנוסח המיוחד לערב שבת, כדאי לפתוח ולצות את הפרי - להוציא כמה גרגירים שנצרכים להפרשה ולסגור את שני חצאי הפרי ולשומרם ליו"ט שני.

ברכת שנה טובה וכוח"ט,

יואל פרידמן

אתר מכון התורה והארץ: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 11:46:43 AM