תרומות ומעשרות

שאלה

יש לנו בחצר עץ עם כמה סוגי פירות כבר 6 שנים.
איך לעשר, כמה לעשר,מה אומרים,מה עושים עם המעשר וכל מה שקשור בזה.

תודה.

תשובה

בס"ד

א. כדאי לעשות מינוי בבית האוצר של מכון התורה והארץ: טל' 086847325, פקס' 086847055, ולעשות מינוי למעשר שני, מעשר ראשון ומעשר עני.
ב. לאחר קבלת המינוי תקבלו נוסח של הפרשת תרומות ומעשרות, כי אז לאחר שתפרישו (תשימו בצד) קצת יותר ממאית מכל מין, יש לקרוא את נוסח ההפרשה מתחילה ועד סוף, ולאחר מכן לעטוף את מה שהפרשתם (קצת יותר מאחוז) בשקית ולזרוק לפח.

לפרטים על בית האוצר אפשר גם לראות באתר המכון:

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 10:24:06 AM