תרומות ומעשרות

שאלה

שלום כבוד הדרב.
אני לא עובד אך עקב היותי סטודנט, אני מקבל מלגה.
לעניות דעתי אני צריך לתת מעשר מהסכום שאני מקבל כמלגה, אך אני שואל האם אני יכול להשתמש בסכום הזה לרכישת ספרי קודש, אמונה ומוסר, על מנת שאוכל ללמוד מהם ולהתחזק, או שישנה חובה לתת את כל הסכום לצדקה?

דבר נוסף, האם אני יכול לתת את המעשר בסוף השנה או שצריך לתת את המעשר לאחר כל קבלת תשלום מלגה?

תודה.
2/1/2013 9:32:34 AM

תשובה

בס"ד

שלום רב,

מצוות הצדקה חשובה היא עד מאד. אך לגבי החובה לתת מעשר כספים, יש מחלוקת הפוסקים אם היא מדאוריתא, מדרבנן או זוהי מידת חסידות. לכן יש לסמוך על הדעות שמותר לקנות ספרי קודש, ולכתוב עליהם נקנו ממעשר כספים ולהרשות לאחרים לקחתם, ראה ש"ך לשו"ע יו"ד סי' רמט ס"ק ג.את שאר הכסף יש לתת לצדקה, ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים.


בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: www.toraland.org.il הרב יואל פרידמן | 1/31/2013 8:31:22 PM