תרומות ומעשרות

שאלה

יש לי שאלה :

יש לנו עץ לימונים בחצר. הוא כבר 7 שנים באדמה, כמובן שהוא כבר הביא פירות. אנו רוצים לאכול ממנו- ולא עשינו לו אף פעם תרומות ומעשרות.

אם כן: האם תוכלו להגיד במפורט מה צריך לעשות על מנת להתיר את האכילה?

(נ.ב- אבקש גם להתייחס למקרה בו בדיוק אותו העץ הוא מורכב- ועליו לימון ועוד פרי אחר)

תודה!

תשובה

בס"ד

שלום רב,

1.
בהפרשות תרומות ומעשרות סדר הפעולות הוא כדלהלן:
א. יש להפריש תרומות ומעשרות מכל מה שגדל בקרקע, קרי פירות ירקות וכדו'.
ב. יש להפריד ולהניח בצד קצת יותר מאחוז אחד.
ג. יש להתקשר אלינו למכון התורה והארץ (08/6847325) או לפנות לאתר שלנו, לעשות מינוי לשם חילול מטבע של המעשר השני, וכן לנתינת המעשר הראשון.
ד. מי שעושה מינוי מקבל נוסח הפרשה מסודר.                                                                          ה. יש לקרוא את את כל נוסח הפרשת תרומות ומעשרות.
ו. לאחר אמירת הנוסח יש לשים את מה שהנחת בצד (האחוז +) לשים בשקית ולזרוק בפח.

2.
עץ לימון שיוצא ממנו ענף (אני מניח של הדרים) - הורכב בכמה הרכבות עין, ולכן יצאו ענפי לימון וגם מין אחר של הדרים.
לכתחילה היה אסור לעשות כן, וכן נראה שהיה אסור גם לטעת את העץ המורכב. אך במצב שכבר ניטע - אין לעקור אותו, ומותר לקיים אותו ולאכול את פירותיו.

בכבוד רב ובברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון:

הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 8:37:30 AM