תו

שאלה

פניה חוזרת. שלחתי לכם פניה לגבי תפוח שאמרתי את הנוסח של ההפרשה לפני שהפרשתי, מה דינו? האם צריך לזרוק את כולו לפח בשתי עטיפות כי איני יודעת מה מתוכו תרומה או שאפשר לאוכלו למעט החלק שחתכתי אח"כ. אני חוזרת על השאלה על-מנת שהתפוח לא יתקלקל. מצפה לתשובתכם המהירה. תודה רבה מראש.

תשובה

בס"ד

שלום רב,

השאלה נכונה מאד. כיוון שלא חתכת את החתיכה המיועדת לתרומה ותרומת מעשר (הקצת יותר מאחוז), אזי ברגע שאמרת היותר מאחד ממאה וכו' הרי"ז תרומה גדולה, חלק מהתפוח הוא תרומה גדולה ואסור לאוכלו.
הפתרון כך להישאל על התרומה. הולכים לשלושה אנשים (שקצת מבינים בהל' תרומות ומעשרות ונדרים) ואומרים להם: "אילו הייתי יודע שהפרשה זו מקולקלת - לא הייתי מפריש", או "מתחרט אני על הפרשת תרומות ומעשרות שהפרשתי מפירות אלו, ואם היתי יודע שאתחרט לא הייתי מפריש. השלושה אנשים עונים ג' פעמים: "מותר לך". לאחר מכן יש להפריש שוב תרומות ומעשרות כדין.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 8:47:21 AM