תו''מ

שאלה

תרומות ומעשרות על עשבי תה - האם צריך? האם יש כמות מיני'? האם אפשר לעשר הכל ב"מחובר"? האם אפשר להיפטר ע"י כניסה מדלת צדדית, והאם ראוי לעשות כן?
תודה רבה!

תשובה

בס"ד
שלום רב,

א. בעיקרון חייבים להפריש תרומות ומעשרות מכל כמות שאוכלים כשהכניסו את הפירות לבית (אם אוכלים בגינה הדין קצת שונה ואכמ"ל).
ב. על עלי תה שאינם נאכלים כלל ורק מיועדים לתה לדעת רוב הפוסקים אין חובה להפריש תרומות ומעשרות. אך אם יש שרגילים לאוכלם (כגון נענע) יש להפריש גם על כמות קטנה.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 11:42:15 AM