שמן זית

שאלה

האם שמן זית שנקנה מגוי -ערבי- חייב במעשר?

ואם כן, איך מעשרים?

תשובה

בס"ד

שלום רב,

א. אם מטע הזיתים של הגוי פטורים מהפרשת תרומות ומעשרות.
ב. אם מטע הזיתים של יהודי והגוי רק עשה את השמן, יש להפרשי תרומות ומעשרות ללא ברכה.
למעשה, נראה לי שאם אפשר לברר אם המטע של יהודי או של גוי, יש לברר. ואם לאו נראה לי שפטורים מהפרשת תרומות ומעשרות, כיוון שכמעט ברור שהגוי מכין את השמן ממטע שלו, ואף אם המטע של ישראל, ישנן סיבות נוספות לפטור מתרומות ומעשרות.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: www.toraland.org.il הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 8:48:04 AM