שאלה לגבי דיני עורלה דחוף..

שאלה

ב"ה
נכנסנו לבית חדש ונטענו בגינה חדשה עצים צעירים בא´ כסליו תשס"ה.
שאלתי היא האם אוכל לאכול מהפירות? אם לא מתי?
דודי נטע עצים מבוגרים יותר האם זהו אותו דין?אם אסור מה לעשות עם הפירות?
אנא פרט והסבר לי מה עלי לעשות בשנה הרביעית?
אנא ענה לי במהרה

תודה....

תשובה

בס"ד

שלום רב,

א. איסור ערלה חל על הפירות הגדלים בשלוש שנים הראשונות ובשנה הרביעית הפירות הם רבעי.
ב. אם נטעת את העץ בתאריך א´ כסלו תשס"ה, אזי הפירות שיחנטו לאחר ט"ו בשבט תשס"ח יהיו רבעי, כלומר רק הפירות שיבשילו בסוף תשס"ח יהיו רבעי.

ב. פירות רבעי - צריך לחלל את הפירות על מטבע (כמו חילול מעשר שני). אמנם בעיקרון פירות רבעי פטורים מתרומות ומעשרות, אך בדרך כלל יש להפריש תרומות ומעשרות וגם לחלל את הפירות על המטבע מחמת הספק.

ג. במקרה שקונים עץ מבוגר ממשתלה, ישנם מיקרים שאפשר להחשיב את שנות המשתלה לשנות הערלה, אך רק בכמה תנאים:
א. יש לעציץ או הכלי נקב של 2 ס"מ קוטר בתחתית השקית.
ב. הכלי או השקית היו בכל הזמן שהיו במשתלה על הקרקע ולא על משטח חוצץ
ג. גוש האדמה לא התפורר בהעברת העצים.

רק אם יודעים בוודאות שכל התנאים הנ"ל התקיימו אפשר להחשיב את שנות המשתלה, ואם לאו יש למנות שנות ערלה מהנטיעה החדשה בגינה.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 7:01:09 AM