פירות שצומחים בחצר בית משותף

שאלה

מה דין הפרות שצומחים בחצר בית משותף?
למי שייכים?
האם צריך לבקש מכל הדיירים היתר לקטוף?

תשובה

שלום וברכת ד´

הפירות שייכים לכל הדיירים בבית, ולכן הועד בית צריך לסדר את העניין, או הגבלת כמות או חלוקה שווה בין כל הדיירים או הסכם אחר. בכו"א לעניין מעשרות יש ג"כ להסדיר עם הוועד בית על פי ההסכם שיקבע ועד הבית.

בברכה נאמנה
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום גוש קטיף

אתר המכון: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 7:08:53 AM