פינוי ישובים וההלכה

שאלה

השאלה שלי קצת מורכבת ואשמח אם תוכל לענות כמה שיותר במדויק. -זו מצווה לשבת בא"י. תוכל בבקשה להפנות אותי למקור המדויק של זה במקורות? -האם פינוי ישוביים נוגדת את ההלכה הזו? תודה רבה על זמנך -שלי-

תשובה

בס"ד

פינו ישובים ומסירתם לגויים נוגדת את ההלכה, כמבואר בדברי הרמב"ן ספר המצוות להרמב"ם השגה ד'.
אם מפנים ישובים או מאחזים ואין מוסרים אותם לגויים השאלה מורכבת יותר, דיון מעניין נידון מעל דפי נקודה ע"י הרב אלי סדר והרב רונסקי, ובנוסף אפשר לעיין באנצקלופדיה התלמודית ערך ארץ ישראל, ספר לנתיבות ישראל של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, וספר ארץ חמדה חלק א' של הגר"ש ישראלי זצ"ל.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 12:49:46 PM