פינוי התנחליות

שאלה

לכבוד הרבנים שלום וברכה!
במהלך שיחה עם חברה שלי עלתה השאלה
האם לא כדאי לפנות התנחלויות ובלבד שתמנע שפיכות דמים?

תודה מראש...

תשובה

שלום לך

העיקרון הוא שאת ארץ ישראל צריך לכבוש ולדאוג שלא תשאר שממה. פעולת הכבוש היא פעולה מלחמתית הדורשת לפעמים חלילה גם קרבנות. וכפי שכל מלחמה יש בה לצערנו גם קרבנות הרי שבודאי מלחמה על ארץ ישראל דורשת לפעמים גם קרבנות. אולם מאידך אסור להתאבד ולהכנס לקרב מתוך ידיעה שהולכים לההרג. ועל כן העיקרון הוא שאין לפחד בשעת מלחמה מכל צר ומשטין, ומאידך צריך לעשות כל הניתן (ואף מעבר לכך) שלא יפגע חלילה אף אדם מישראל. ובודאי אין להסכים לכל פנוי של איזה גרגר אדמה מארץ ישראל עבור הבטחות של אנשים שפיהם דיבר שוא וימינם ימין שקר, ואפילו אם יחתמו לא יקימו את הבטחתם כפי שכבר הוכח בשנים האחרונות לצערנו.
חזק ונתחזק בעד עמנו וערי אלוקינו.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום גוש קטיף.

אתר המכון: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 11:26:28 AM