פולין

שאלה

בס"ד
שלום, אני תלמידת כיתה י"א ובימים אלו אני צריכה להחליט האם לטוס לפולין, מבחינה אידיאולוגית ודתית עדין לא עזבתי את הארץ. האם מותר לעזוב את הארץ לטובת סיור לימודי?
האם אין בעיה לפרנס אותם או לדרוך על אדמתם?
תודה מראש

תשובה

איסור יציאה מהארץ לא הותר אלא ללמוד תורה, לשאת אשה, ולמסחר (רמב"ם הל' מלכים פ"ו ה"ט). לדברי הרמב"ם משמע שאין היתרים נוספים וגם זה רק ליציאה ארעית אבל לא קבועה. אמנם נשאלת השאלה לגבי פולין האם יש כאן גדר של תלמוד תורה, השאלה הנשאלת היא האם ההשפעה בהבנת עניין השואה והעם היהודי תובן טוב יותר בפולין או בארץ, ואם אין משמעות לעצם הביקור ואפילו בארץ אפשר להבין מהלכים אלו הרי שאין לצאת לחו"ל. ברור שמי שלא יוצא בגבולות ארץ ישראל הקב"ה קוראו עולה תמימה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 1:14:02 PM