פאה

שאלה

יש דין מן התורה שמחייב ומצווה את עם ישראל להפריש תרומה-פאה לעני.

מה הדין במקרה שאותו עני מוכר את התרומה שקיבל-פודה בכסף ועושה עם כסף זה דברים לא טובים כגון קניית סמים ואלכוהול.

מיכל מלכה
אולפנית אמי"ת צפת- כיתה ח'

תשובה

בס"ד

למיכל, שלום רב,
החובה במצוות פאה ומעשר עני (כאשר מפרישים בשדה) איננה לתת לעני, אלא החובה היא להשאיר את מה שמגיע לעני בשדה והוא לוקח מעצמו. לכן בעל השדה אינו רשאי להתערב מיהו העני שיקבל את מעשר העני ואת הפאה. לכן התנהגותו של העני אינה מעניינו של בעל השדה. מצוות צדקה שאדם נותן כסף או מצוות מעשר עני (כאשר מפריש בבית) שאז בעל הבית מחליט למי לתת את הכסף או הפירות - התנהגותו של העני יכולה להיות שיקול אם לבחור את העני שאינו מתנהג כשורה כזה שהוא נותן לו, אם כי לפעמים דווקא אותו עני הוא האדם שזקוק יותר וייתכן שבכל אופן כדאי לתת לו את הצדקה.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 11:20:58 AM