עקירת עץ פרי

שאלה

שלום וברכה!
יש לי בחצר עץ אבוקדו מזה כ- 10 שנים, לצערי הרב העץ עד היום לא הניב פירות כלל וכלל, למעשה הוא מוציא מידי שנה ניצנים ואח"כ הוא מתחיל לחנוט פרי, אך כולם נושרים, התייעצנו עם אנשים מתחום הבוטניקה , ואין להם פתרון.
האם מותר לעוקרו? מה עוד שהוא לא גדל בצורה מסודרת ומפריע מאד.

בברכת שנה טובה!
נדב

תשובה

בס"ד

שלום רב,

כיוון שהעץ אינו נותן פירות מותר לעקור אותו כפי שמבואר בגמ' ב"ק צא ע"ב ואין בכך איסור בל תשחית את עצה, וכ"כ רמב"ם הל' מלכים פ"ו ה"ח-ה"ט.

בברכת חג שמח וגמר טוב,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 8:43:08 AM