עץ

שאלה

שלום
יש לי עץ ענבים.
הוא נשתל לפני 3 שנים.
האם מותר לאכול מהפרות?
האם דין העלים הוא כדין הפרות בעינין העורלה?

תשובה

בס"ד

שלום רב,

א. כדי לענות על שאלה א´ אני צריך לדעת באיזה תאריך נשתל העץ.
ב. גם אם עדיין הפירות אסורים באיסור ערלה העלים של הגפן מותרים, כי האיסור חל על הפריות בלבד.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 7:11:00 AM