עץ זית

שאלה

בס"ד
שלום רב!
יש לי עץ זית צעיר בגינה שקוטר גזעו פחות מ 3 ס"מ, הוא עדיין לא הניב פרי
ושאלתי היא האם מותר לעקור אותו?
וגם עוד שאלה - מה טעם איסור כלאים?
תודה רבה

תשובה

בס"ד

שלום רב,

א. עקירת עצי פרי אסורים מדין תורה שנאמר לא תשחית את עצה. לכן אסור לעקור אא"כ יתברר לאחר כמה שנים שהעץ אינו מניב כראוי, ואדם מומחה (גנן או אגרונום) יאמר שהבעיה אינה ניתנת לפתרון.

ב. רש"י כתב שאיסור כלאיים הוא בחינת חוק ואין בו טעם אך הרמב"ן בפרושו לתורה כתב למצווה זו כמה טעמים, והפורסם ביניהם שהוא שכאשר האדם מערב את המינים הריהו מתריס כלפי מעלה כאומר שבריאתו של הקב"ה אינה מושלמת.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 8:00:31 AM