עזיבת א''י

שאלה

אני נער בן 16 הגר בארץ מאז שנולדתי ולא עזבתי את גבולתיה. הורי רוצים שאקבל אזרחות אמריקנית הכרוכה בהגעה לשם לשם קבלת האזרחות.
מאז ילדותי חונכתי על ערכי קדושתה של א"י, אתחלתא דגאולה המתבטאת בקיבוץ הגלוית.
כמו כן למדתי את ההלכה שאסור לצאת מא"י אלא רק בענייני עסקים וכדומ' וגם אז ישנם הרבה גדרות ואיסורים. האזרחות האמריקנית לפי מצבי היום לא תועיל לי כי איני מתכוון לעזוב את הארץ.
הורי טוענים שקבלת האזרחות תוכל לפתוח לי אפשרויות בעתיד כגון שליחויות בגולה, למרות שלי לא נראה שאלו יתקימו.
אני מרגיש קירבה לארץ ולקדושתה וחושש אני שמסע זה בחו"ל עלול לפגוע בכך. וע"י כך ההפסד יגבר על הרווח לכאורה של האפשרות לשליחות.

תשובה

בס"ד

שלום,

מבואר בשו"ע (או"ח סי' תקלא סעי' ד) שאסור לצאת מארץ ישראל לחו"ל לצורך טיול. אמנם אם יש צורך ביציאה לחו"ל כמו שמביא המגן אברהם שמותר לצאת לחו"ל כדי לראות את חברו - מותר. לפי מה שאני מבין משאלתך הוריך נמצאים בארץ ואין אתה נוסע לבקרם, אלא רק שהם מבקשים שתיסע כדי לקבל אזרחות. במקרה זה נראה שהיענות לבקשתם אינה בגדר מצווה של כיבוד אב ואם כמבואר בשו"ע (יו"ד סי' רמ סעי' כה עפ"י המהרי"ק) שכן הגדרת המצווה היא רק כאשר ההורים מבקשים לעשות משהו עבורם ושהם נהנים ממנו הנאה ממשית.

סיכומו של דבר נראה לענ"ד שכדאי להסביר להם בדרכי נועם שבין כך כרגע אין הדבר מעשי ואם אכן בעתיד ייתכן שיהיה זה מעשי אתה בוודאי תיסע ועוד חזון למועד.

בכל טוב ובברכת התורה והארץ,יואל פרידמן הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 1:20:27 PM