עזה היא חלק מא

שאלה

יש לי גיס. בעלה של אשתי. יאריך ה´ ימיו. איש דתי הוא וירא שמיים. אלא שמבחינה פוליטית נראה שכאשר אדם משתוקק להתאים הכול להשקפתו ונטיית ליבו הראשונית, גם כיפוף המקורות כשר.
הוא טוען שעזה, כל רצועת עזה, איננה שייכת כלל לארץ ישראל, ולכן יש ספק רב מאוד אם חלים עליה דיני א"י ישראל (על כלהברכות והציווים הכרוכים בכך) ואני וטען לפניו בכול חום ליבי שזאת חלק מא"י ללא שום צל של ספק, וחלים על המקום כל הדינים וההלכות הנגזרות מכך.
אלא שאין לי איך להוכיח את דבריי.
אינני בקי בחטאי הרבים, ומצוי היטב במקורות. ואני משתוקק ומבקש מאוד להראות לו או להפנות אותו למקורות, באינטרנט, או מחוצה, אם אפשר שמשם אוכל לקבל קצת יותר חומר הלכתי/תורני/אמוני שממנו אדע "מה להשיב" לדברים אלה, ושיהיה לי מקורות אמינים מספיק לסמוך עליהן בתשובתי.

הדבר נחוץ לא רק לצורץ גיסי, אלא לדעתי, לעוד הרבה כגון אלה שקמים בימים אלה כפטריות אחרי הגשם ומערערים את מה שנוח ובאופנה כעת לערער.

בתודה מראש
אייל להב

תשובה

בס"ד

שלום רב,

אכן עזה היא חלק מארץ ישראל בלי שום ספק, והן חלק מגבולות עולי מצרים כפי שכתוב מפרש בתנ"ך: וילכוד יהודה את עזה ובנותיה (שופטים א, יח). אמנם לגבי מצוות התלויות בארץ, יש הקלות מסוימות בגבולות עולי מצרים אך אין לכך קשר לחובת ההתישבות שם. בעניין זה ראה באנציקלופדיה התלמודית ערך ארץ ישראל. בנוסף הוצאנו במכון התורה והארץ, ספר שלם העוסק בהיבטים השונים של ההתיישבות בגוש קטיף וחבל עזה מהבחינה ההלכתית, ההסטורית והגאוגרפית: ספר התורה והארץ ח"ז, למעוניינים ניתן להתקשר למכון: 08/6847325, פקס´ 08/6847055.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 7:47:58 AM