ספק דאורייתא לחומרא

שאלה

שלום רב!!
יש לי שאלה בנושא המשפט ספק דאורייתא לחומרה.
כתוב בתורה שמצווה להשמיד את עם עמלק .
אז למה אנחנו לא הורגים את כל העמים בעולם?
כי יש לנו כאן ספק של תורה מיהם עם עמלק
אז שאלתי למה אנחנו לא הוריגים את כל עמי העולם מספק שהם עמלק
מחכה לתשובה מהר
ליאור

תשובה

בס"ד

שלום רב,

א. יש מחלוקת ראשונים האם ספק דאורייתא לחומרא זהו דין מדאורייתא ואו מדרבנן, ואם זה רק מדרבנן, בוודאי שלא נכרית זרעו של עם כאשר לא ידוע שהוא עמלק.

ב. ספק של חסרון ידיעה אינו ספק לדעת הרבה פוסקים ולכן אינו ספק דאורייתא.

ג. על כל אחד שאנו מסופקים, יש לילך אחר הרוב שכן כלל נקוט בידנו - כל דפריש מרובא פריש.

ד. במנחת חינוך מצוה תרד כתב שבזמן הזה אין מצוה להכרית זרעו של עמלק שכן סנחריב בלבל את האומות וכל דפריש מרובא פריש.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 8:38:55 AM