נטע רבעי

שאלה

ברשותי כרם ענבי יין.
איזו ברכה עלי לברך על הענבים שנבצרו בשנה הרביעית?
2. בצרתי מענבים אלה (נטע רבעי) ומכרתי אותם לאחר שעשה מהם יין אולם לא אמרתי לו כי הם
עדיין נטע רבעי, עד עתה הוא לא שתה מיין זה
האם בברכה שלי אני יכול לכוון גם על היין שלו
ובכך לפדות החלק שלו ?

תשובה

בס"ד
א. אין לברך על פדיון הפירות של השנה הרביעית, כיוון שלא ברור לגמרי שאכן זוהי שנה רביעית למניין שנות ערלה ולא שנה חמישית, שכן יש מחלוקת ביחס לעצים-שתילים שנשתלו בעציצים שאינם נקובים.לכן יש לחלל ולפדות את הרבעי ללא ברכה, ולומר: "פירות הרבעי מחוללים על המטבע שברשותי".
ב. לאור האמור צריך גם להפריש תרומות ומעשרות על פירות אלו ללא ברכה.
ג. יש מחלוקת האם אפשר לפדות פירות שאינם ברשותו של אדם (ראה רמב"ם הל' מעשר שני פ"ט ה"ז וכסף משנה שם, ותשובות המיוחסות לרמב"ן סי' קנו) לכן צריך לומר לחבר לעשות כנ"ל דהיינו להפריש תרומות ומעשרות ללא ברכה, וכן לפדות הרבעי ללא ברכה.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרדימן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 11:25:20 AM