נטיעות

שאלה

שמעתי שנטיעות בט'ו בשבת זו לא מצוה שונה מבכל יום (אבל זה כו מצוה בקבלה) אלא המצוה היא לאכול את פירות הארץ. אם זה נכון למה זה ככה? ומה הטעם לכך? ואם אפשר לדעת למה הקבלה אומרת שזו כן המצוה.
יום טוב

תשובה

בס"ד

שלום רב,

א. ט"ו בשבט הוא במקורו תאריך של ראש השנה לאילנות ומשמעותו היא להלכות מעשרות ערלה וכו'.
ב. לכן אין מצווה מיוחדת של נטיעת אילנות דווקא בט"ו בשבט אלא היא חלק ממצוות ישוב ארץ ישראל.
ג. כיוון שכאמור התאריך הזה קשור למצוות התלויות בארץ, ישנם מנהגים שבאה לידי ביטוי החיבה לארץ ישראל כגון נטיעת אילנות ואכילת פירות ארץ ישראל.
ראה עוד בספר החדש נטיעות הארץ, שיצא לכבוד ט"ו בשבט, הוצ' מכון התורה והארץ, מאמרים רבים בנושא זה.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון:הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 10:12:53 AM