נחישות

שאלה

האם יש במקורותינו דוגמא לנחישות והתמדה שהביאה לאחר קשיים הצלחה ונצחון?

תשובה

בס"ד

שלום לך,


אינני יודע על איזה נחישות הנך דן, אבל על התמדה אנו לומדים בתורה.ישראל יצאו ממצרים, לאחר שהתמידו לשמור את לשונם, ושמם ובגדיהם. ולאחר 210 שנה של עבדות יצאו ממצרים. התמדה 14 לכיבוש ארץ ישראל. עם ישראל חזר לארצו לאחר 2000 שנות גלות. רק ההתמדה היא זאת שיכולה לעזור לעם ישראל בכל דבר.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
כפר דרום גוש קטיף הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:56:10 AM