מצוות יובל בזמן הזה

שאלה

שלום,
לאור הקיטוב החברתי כלכלי, נדמה שאם אפשר היה לחלק את האדמה לכל האנשים לתקופות זמן של 49 שנה, היה נעשה יותר צדק.
השאלה היא -
מהן האפשרויות לקיים מצוות יובל בזמן הזה?
והאם מישהו כבר כתב איזה ספר בנושא זה?

תשובה

בס"ד

שלום רב,

א. השאיפה לצדק חברתי היא חשובה מאד, ואכן התורה דואגת לחלוקה שווה של המשאבים ומצווה את האדם בעניין זה, במצוות מתנות עניים, הפקר פירות שביעית, מצוות צדקה ועוד.

ב. אך ההצעה שהצעת לחלק את האדמות רק ל - 49 שנים אינה מקובלת, שכן זה גורם לחוסר יציבות ולתלישות מהקרקע. התורה מציעה הפוכה: התורה מצווה בשנת היובל להחזיר את הקרקעות לבעלים הראשונים, אותם בעלים שנאלצו במשך השנים למכור את הקרקע שלהם מחמת דוחק הפרנסה היומיומי, וראה בעניין זה את ההקדמה הנפלאה של מרן הרב קוק זצ"ל לספר שבת הארץ.

ג. היובל אינו נוהג בימינו, שכן פסק הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל פ"י ה"ח ואילך שהיובל נוהג רק כאשר עם ישראל כולו או רובו יושב בארצו.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: www.toraland.org.il הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 9:31:10 AM