מצוות ארבע אמות.

שאלה

מה מקור ומהות מצוות ארבעת אמות, אשר מתייחסת לאנשים שאינם גרים בארץ. (המצווה אשר לפיה אדם שגר בגולה צריך לקנות ארבע אמות בארץ-ישראל.)

תשובה

בס"ד
שלום רב,

אין הלכה שאדם חייב לקנות ד' אמות בארץ ישראל. אמנם יש דין שכל אדם יש לו ד' אמות בארץ ישראל, אולם גם רק לגבי קניינים, והראשונים חלוקים וסוברים שאי אפשר להסתמך על ד' אמות שלא מצוינות ולא מוגדרות. יש הלכה שכל יהודי צריך לגור בארץ מדין יישוב הארץ, ויש כאלו שרצו לצאת ידי חובה בכך שקנו קרקע בארץ ישראל, אולם נראה שאין זו מצוה בקרקע בלבד אלא גם בבעלות ושהייה בארץ.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום גוש קטיף הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 9:34:01 AM