מעשר עני

שאלה

השנה - האם זו שנת מעשר עני?
מה זה אומר בפועל לגבי ירקות הנקנים בשוק? - מפרישים יותר ממאית, אומרים את נוסח החילול, ו...?
לא צריך לחלל מעשר שני? (כי הוא לא רלוונטי השנה)?
מה עושים עם מה שהיה אמור להיות מעשר עני? הרי לא מחללים אותו (הוא לא שלי - לא יכולה לחלל), וגם לא ממש הגיוני לתת לעני, לפני הכמויות שקונים היום, מי שהוא לא בעל שדה.
האם חברות ב"קרן המעשרות" פוטרת את הניין?

תודה רבה, וסליחה על הבלבול

תשובה

בס"ד

א. השנה היא אכן שנת מעשר עני. אעפ"כ ההנחיה היא לומר בנוסח ההפרשה גם מעשר שני וגם מעשר עני כדי למנוע בלבול. (9/100 הריהם מעשר שני ואם הם משנת מעשר עני הריהם מעשר עני וכו').
ב. לגבי נתינת מעשר עני צריך לתת מעשר עני גם במצב של ספק ראה גמ' חולין קלד, ולכן כאשר קונים מהשוק - יש לתת מעשר עני (אא"כ ברור שכבר הפרישו).
ג. כדי להקל על הנתינה של מעשר העני, כדאי לעשות מינוי בבית האוצר טל' 08/6847325, פקס' 086847055 וליתר פרטים אפשר לראות באתר של מכון התורה והארץ:

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 10:57:24 AM