מעשרות בחו

שאלה

בס"ד
אני נוסע בקרוב בעזרת השם לארה"ב על מנת לעבוד שם , ורציתי לדעת אם יש חיוב להפריש מעשרות בחו"ל?
תודה מראש

תשובה

בס"ד

שלום רב,

א. אם הפירות הם מחו"ל פטורים מהפרשת תרומות ומעשרות, אך אם ידוע שהפירות הם מארץ ישראל, ואין עליהם הכשר שהפרישו תרומות ומעשרות, יש להפריש תרומות ומעשרות.

חשוב להעיר בעניין זה, שנושא המעשרות לא יהיה ח"ו סיבה לא לקנות תוצרת מהארץ, אלא להפך יש בכך מלבד עזרה למדינת ישראל ולחקלאים שבה, הזדמנות לקיים מצוות הפרשת תרומות ומעשרות וודאי שעל כך נאמר הצבי לך ציונים שכשתחזרו אליה לא יהיו בעניכם כחדשים.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: WWW.TORALAND.ORG.IL הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 9:30:27 AM