מסיק זתים

שאלה

האם צריך לבדוק ערלה ממה שגדל מהשורשים סביב לעץ

תשובה

שלום לך, וברכת ד' עליכם
אם יוצאים ענפים מסביב לשורש מתחת לפני האדמה יש למנות שנות ערלה חדשות, אם היציאה מסביב לשורש היא מעל פני האדמה אין צורך למנות שנות ערלה חדשות.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
אתר מכון התורה והארץ: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 11:44:48 AM