מלחמה נמי אתחלתא דגאולה

שאלה

לכבוד הרב,
ידועה הגמרא במגילה יז,ב על סדר הגאולה.
הציונות הדתית משתמשת הרבה בגמרא זאת להוכיח את שיטתה. אבל יש משהו לא ברור לי בגמרא זאת - הגמרא בכלל מציינת שהמלחמות יהיו בשנת שמיטה, ושמשיח יבוא מייד לאחר שנת השמיטה הזאת. והרי לא זכור לי שהמדינה קמה בשנת שמיטה, משיח לא בא שנה אחרי קום המדינה, וכל סדר הדברים שכתובים בגמרא זאת לא התקיימו בקום המדינה. אם כך מה הראיה מגמרא זאת שאנחנו בתחילת הגאולה? ובכלל הגמרא קשה, כיוון שהאומר הריני נזיר ביום שבן דוד בא הוא נזיר מאותו יום מספק. ולפי גמרא זאת מדוע הוא יהיה נזיר בכל השנים שאינם מוצאי שנת השמיטה?הרי לפי הגמרא בן דוד בא בהכרח מוצאי שנת שמיטה והמלחמות יהיו בשנת שמיטה.

תשובה

איני יודע מדוע אתה חושב להוכיח דוקא מגמרא זאת. אין צריך
להסתמך על כך. בגמ' סנהדרין צח: ואמר ר' אבא אין לך קץ
מגולה מזה וכו' כי קרבו לבוא. נראה לי שפסוק זה מבאר ומפרש הרבה
יותר שכן קיבוץ הגלויות והתעוררות הארץ בפירותיה לקראת בניה הם
סימנים הרבה יותר ברורים.

הרב יעקב אריאל |