מינוי מלך

שאלה

לכבוד הרב,
ידועה המחלוקת בתלמוד האם מינוי מלך הוא מצווה. לדעת הרמב"ם ועוד פוסקים יש מצווה במינוי מלך.

השאלה היא האם לדעות אלו חובה למנות דוקא מלך במשטר דיקטטורי מלוכני, או שכל צורת שלטון שהוסכמה על ידי הציבור יכולה להחשב ל"מלך" לעניין זה, ומקיימים בה מצוות מינוי מלך?
משמע ממקורות שונים שסמכויות המלך אינם מוגדרות בתורה, והן יונקות מהעם - כלומר העם הוא זה שקובע את סמכויות המלך. גם חלק מהלכות המלך ברמב"ם מבוססות למעשה על הסכמת העם לגבי יהושע בן נון וכיו"ב (למשל הפסוק "כל אשר ימרה את פיך" וכו מבוסס למעשה על דברי העם ליהושע ועל קבלתם לציית לדבריו ללא עוררין)
האם לפי"ז נוכל לומר שהעם רשאי בעצם למנות לעצמו מלך שהוא יקבע את סמכויותיו, ואם נאמר שכן, האם חייב דוקא "מלך" בודד, או שגם בית מחוקקים ורשויות מדינה דמוקרטית יכולים להחשב לכאלה. יש לשים לב שהשאלה היא לא האם יש חובת ציות לממשלה כזאת (זה כבר הוכרע בשו"ת משפט כהן) אלא השאלה היא האם גם ניתן לקיים מצוות מינוי מלך בממשלה דמוקרטית.
ונקודה למחשבה - האם בתקופת השופטים עם ישראל קיים מצוות מינוי מלך?

תשובה

ר' בספרי הלכה בימינו עמ' -251 במהדורה הישנה ועמ' -289 בחדשה

הרב יעקב אריאל |