מה בין מטר וגשם?

שאלה

שלום הרב,
אשמח אם תוכל להסביר לי את ההבדל שבין השימוש במילה "מטר" והמילה "גשם" במקורות. האם האחד משמש לגשמי ברכה והשני לגשמי קללה? אם לא, מהו ההבדל ביניהם ולשם מה שניהם?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

עיין מצודות ציון זכריה י, א, שכותב שאלו שתי מילים נרדפות ואין ביניהם הבדל, ומביא דוגמא לאדמה ועפר. בכל אופן נראה שמטר בד"כ מתחבר לגשם חזק, המומטר בחזקה, ואילו הגשם הוא היורד בנעימות לארץ, כך נראה בפסוק בזכריה, וכן "יערוף כמטר" שהוא ירידה חזקה, לעומת הגשם שהוא יורד ברוגע.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 4:52:31 AM