כשרות מוסרית

שאלה

שלום ,

עבדתי אצל מעסיק מסויים המגדל ומשווק מוצרים כשרים למהדרין.

אני מניח שמבחינה טכנית המוצרים המשווקים כשרים, מעשרות,חרקים,בדיקות איכות וכדומה.

אך כאדם דתי, ובאופן פרטי לחלוטין, אותו מעסיק שפוגע בעובדיו,מלין שכר,מנצל לרעה את מעמדו,
אינו יכול להוציא תחת ידיו דבר כשר, גם אם יש לו את החותמות הקיימות בישראל.

נאמר שעל "הלנת שכר" תפילתו של אדם אינה מתקבלת, אבל ממונו אינו נפגע, שהרי תוצרתו משווקת.וממוני(שכרי) כן.

אני ממליץ לכל בני משפחתי וקרובי להימנע מכל מגע עם המוצרים המגודלים ומשווקים ע"י אותו משק.

האם אני טועה? האם אני מטעה? לי באופן אישי משהו לא מסתדר כאן, ןלא רק כי נפגעתי אישית ע"י הלנת שכר.
זה לא מריח לי טוב, משהו כמו "אולי כשר אבל מאוד מסריח".

בברכה

גיל

תשובה

שלום לך גיל

בדבר שאלתך אודות אדם שהלין שכר האם נאמן על כשרות המאכלים. הנה נפסק בשו"ע יו"ד סי' קיט סעי' ז שאדם המפורסם בא' העבירות שבתורה (מלבד ע"ז, חלול שבת בפרהסיא, ושאינו מאמין בדברי רבותינו)נאמן בשאר איסורים. וכן פסק הרמב"ם (הלכות עדות פי"א ה"ז) שהחשוד כשר להעיד ששחיטתו כשרה, מכיוון שע"א נאמן באיסורים (עיין גר"א סי' קיט ס"ק א). על כן נראה שאין לפסול מי שחשוד בהלנת שכר והרי הוא ככל ע"א הנאמן באיסורים,
אולם מאידך ברור הדבר שמי שחשוד בהלנת שכר יש לתובעו בב"ד רבני למען ילך בדרך הישר והטוב, ולא יהא חוטא נשכר.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום גוש קטיף

אתר המכון: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 9:54:09 AM