כשרות - בני זוג- הורים

שאלה

כשאנו מתארחים אצל המשפחה של אשתי אני נתקל בחוסר הקפדה בעניני תרומות ומעשרות
הירקות נקנים לפעמים מהשוק או ממקום מזדמן
גם בפעמים שרמזתי לא כ"כ הקפידו ונראה כי אין עם מי לדבר ומצד שני אנו מתארחים שם באופן שאי אפשר מלהתחמק מלאכול - כיצד עלי להסתכל על הדברים ? וכיצד לנהוג ?
תודה!

תשובה

בס"ד

שלום רב,

הדרך הטובה יותר בפרט כאשר מדובר בקרובי משפחה, היא לומר את הדברים בגילוי לב, כמובן מתוך זהירות ובלא לפגוע. אם עושים זאת בצורה נאותה ייתכן ואפשר לסכם עם ההורים שכאשר אתם מגיעים תפרישו תרומות ומעשרות ממה שנקנה בשוק.

ב. אם אין שום אפשרות כנ"ל, אפשר להפריש תרומות ומעשרות בדרך ברירה, ולעשות כדלהלן:

יש לומר נוסח הפרשה לפני הסעודה, ולהשאיר קצת יותר מאחוז מכל מין מהפירות והירקות בצד הצלחת.

במקרה זה יש לומר את הנוסח הבא לפני ההפרשה (מתוך הס' הפרשת תרו"מ במגזר הציבורי, הרב עזריאל אריאל, מכון התורה והארץ, תשנ"ב עמ' 185):

הקדמה:
א. הפרשה זו תתקן את כל מה שחייב בתרומות ומעשרות ואני או אחד מבני ביתי נאכל במשך השבת / הסעודה הקרובה.
ב. ההפרשה תהיה על כל מין בנפרד, ותתייחס רק למה שראוי למאכל אדם.
ג. ההפרשה תחות באחד המועדים הבאים:
1. בשעה שאומר שהפרשה זו תחול.
2. אם לא אומר - לאחר שאפריש.
3. אם לא אפרשי לפני שאוכל / שנאכל , מכל מאכל בנפרד.
ד. קביעת המקום של המעשרות תהיה לפי מקומם בשעת חלות ההפרשה. המעשרות ייקבעו במה שיהיה אז ברשותי או ברשות בני ביתי.

תרומה גדולה: המיליגרם העליון במה שאני עתיד להפריש או לשייר יהיה תרומה גדולה.

מעשר ראשון: 1/99 ממה שברצוני לתקן בתחתית מה שאני עתיד לשייר או להפריש, ועוד תשעה חלקים כמותו בצד העליון של מה שברצוני לתקן - יהיו מעשר ראשון.

תרומת מעשר: אותה כמות שאני עתיד לשייר או להפריש, שעשיתי אותה מעשר ראשון - תהיה תרומת מעשר.

מעשר שני או מעשר עני: מעשר שני או עני - יהיה בצד תחתון של מה שברצוני לתקן.

חילול מעשר שני: מעשי שני זה, בתוספת חומש יהיה חומש בשוויו או על פרוטה ורבע כל דרגת חיוב בנפרד במטבע המיועדת לכך בשבילי.

חילול רבעי: אם נאכל אני או בני ביתי פירות רבעי - יהיו מחוללים באותו אופן על פרוטה נפרדת.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 8:44:33 AM