כלאי הכרם

שאלה

שלום
ברצוני לשאול אותך שאלה על הנושא של כלאי הכרם בסוגיה במסכת בבא בתרא בדף ב עמ' ב כתוב שם שהיו שני שותפים אחד היה לו כרם ענבים והשני שדה הלבן והיתה בין התבואה לכרם מחיצה המחיצה נפרצה במהלך הזמן כתוב שאומרים לו ( לבעל הכרם) גדור! ואם התייאש ולא גדר הרי זה קידש את התבואה וחייב באחריותה ( אסר את התבואה משום כלאי הכרם) ושאלתי היא:
מדוע לא אומרים לבעל התבואה שירחיק גם כן ויגדור? למה רק בעל הכרם צריך להרחיק ולגדור?

תשובה

בס"ד

שלום רב,

ראה שם תוס' ד"ה אומר לו, שזאת אחריותו של בעל הכרם שכן דין הרחקה של 4 אמות נקבע בגלל עבודת הכרם, ועל המזיק להרחיק את עצמו.

בברכת התורה והארץ, שנה טובה וכוח"ט,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 8:45:15 AM