כלאים ,ותרומות ומעשרות

שאלה

האם יש כלאים בתבלינים ?
עגבניות רגילות ושרי האם הם שני מינים לעניין תרו"מ ?

תשובה

בס"ד

א. בעיקרון יש כלאיים בתבלינים, אך יש להבחין בין צמחים חד-שנתיים לבין צמחים רב-שנתיים.
צמחים חד-שנתיים - דינם כירק ויש בהם איסור כלאי זרעים. לצמחים רב-שנתיים דין עץ, ולכן אין בהם איסור כלאי זרעים. למשל: נענע נחשב צמח חד-שנתי, שכן הוא מתחדש מן השורש. לעומת זאת, רוזמארין נחשב צמח רב-שנתי, כי יש לו גזע רב-שנתי.
לסיכום: אין לזרוע או לשתול תבלינים חד-שנתיים ממינים שונים בצורה מעורבת.

ב. עגבניות ועגבניות "שרי" נחשבים מין אחד, ולכן מותר להפריש תרומות ומעשרות מאחד על האחר. עם זאת, כשקונים מן השוק (ואין יודעים בבירור מקור הפרי), יש להפריש מכל אחד בנפרד, שכן לפעמים האחד פטור והשני חיוב ולפעמים הם בעלי חיוב אך מדרגות חיוב שונות.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 9:45:55 AM