כלאים בתבינים

שאלה

בתגובה למענך לשאלתי
האם כל תבלין שאין לו גזע הוא מוגדר כרב שנתי?
ויש לבצע הרחקה של כלאיים
בגינתנו שטלנו נענע עירית אורגנו זעטר ומליסה
האם בכולם יש כלאים ?
אם הם התפשטו והתערבבו מה דינם ?
מהם המרחקים ואיזה מחיצה נדרשת ?

תשובה

בס"ד

שלום רב,

איסור כלאי הכרם הוא בעירוב של צמח חד-שנתי המוגדר ירק בהלכה, אך צמחים רב-שנתיים - אין בהם איסור כלאי הכרם. אמנם ההגדרה ההלכתית אינה פשוטה, לכן צריך בירור בפרט בצמחים כגון אלו שהזכרת, שהם צמחי ביניים.

העירית הוא צמח הגדל מבצל, והוא חד-שנתי, ולכן יש בו איסור כלאי הכרם.
הנענע גם היא לפי הנראה נחשבת ירק, ולכן יש בה איסור כלאי הכרם.
המליסה, האורגנו והזעתר הם שיחים רב-שנתיים, ולכן אין בהם איסור כלאי הכרם.

באלו שיש בהם איסור כלאי הכרם, יש להרחיקם מגפן יחידית 60 ס"מ = 6 טפחים, ומכרם = מקבץ של 5 גפנים מרחק של 2 מטר = 4 אמות.
המדידה נעשית מגזע הגפן ועד השורש או גבעול של הירק.

אם העלווה של הגפן או של הירק התפשטו , אין איסור כל זמן שזמורות ועלוות הגפן אינה מסוככת על הירקות.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 9:42:05 AM